Pokiaľ na webovej stránke Mestských lesov Dobšiná nájdete fotografiu z podujatí, kde sa nachádzate a nesúhlasíte s tým, aby táto fotografia bola zverejnená na našej stránke, kontaktujte nás na emailovej adrese: ml@ml.dobsina.sk


Aktuality ML Dobšiná

Lesný požiar na martinke.

Dňa 9.7.2019 bol na ústredie Meststkých lesov nahlásený lesný požiar. Po prijatí telefonátu pracovníci Mestských lesov lokalizovali požiar v lokalita Martinka na Gúgli. Požiar bol ihneď nahlásený na linke 150 a boli tiež privolaný dobrovolný hasiči z mesta Dobšiná. Likvidácie požiaru sa zúčastnili tri cisternové vozi HaZZ a jedno vozidlo dobrovoľných hasičov Dobšiná. Pri zásahu tiež pomáhali dobrovolný hasiči z obce Stratená. V nočných hodinách sa podarilo požiar uhasiť. Lokalita bola po uhasení sledovaná počas celej noci.

Poďakovanie patrí všetkým zasahujúcim hasičom.

Lesný požiar na Martinke

 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.


 Obmedzenie využívania lesnej cesty Pingarty - Rakovec

Dňa 16.04.2019 spoločnosť Mestské lesy Dobšiná zahájila realizáciu  projektu: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov  na základe výzvy: 2/PRV/2015. V mesiaci apríl 2019 bolo odovzdané stavenisko  dodávateľovi prác spoločnosti STRABAG s.r.o., ktorá zabezpečí výstavbu protipožiarneho monitorovacieho systému, rekonštrukciu a výstavbu protipožiarnych lesných ciest Pingarty – Suchý vrch – Rakovec, cesty Gápel a protipožiarnych nádrží pri Rakovci a na Gápli.
Jedná sa doposiaľ o najväčšiu investíciu našej spoločnosti v jej histórii  prostredníctvom cudzích nenávratných finančných prostriedkov. Vzhľadom na prebiehajúce práce, ktoré už začali na rekonštrukcii lesnej cesty Pingarty – Rakovec žiadame širokú verejnosť, no najmä vlastníkov pozemkov, návštevníkov poľovného revíru či turistov a  cykloturistov o zvýšenie bezpečnosti a pochopenie počas nasledujúcich mesiacov. Cesta bude prechádzať komplexnou rekonštrukciou s jej obmedzeným využitím, prípadne aj dočasnou uzáverou, preto vás žiadame až do ukončenia výstavby, ktorá je plánovaná na september 2019 využívať náhradnú lesnú cestu Chotárna dolka – Rakovec.
Ďakujeme za pochopenie a veríme že tieto obmedzenia budú o niekoľko mesiacov vnímané pozitívne pri využívaní kvalitnej a novej cesty, ktorú aj pre vás zabezpečujú Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Marcel Kollárik, konateľ spoločnosti ML Dobšiná

 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.


Juniáles 2019

Tak ako každý rok, tak aj tento sme sa dňa 8.6.2019 v spolupráci s CVČ Dobšiná spolupodieľali na celodňovej akcii „Juniáles“, ktorá sa konala v rámci Dni mesta Dobšiná. Pre širokú verejnosť sme mali pripravený stánok lesnej pedagogiky, kde mohli deti otestovať novo zakúpené edukačné tabule, ktoré mali úspech a deti sa k nim v priebehu dňa niekoľkokrát vrátili. Za svoju šikovnosť boli odmenení drevenými pravítkami s rôznym motívom, omaľovankami, farbičkami ako aj sladkou odmenou. Zároveň bol pripravený aj Trojboj Mestských lesov Dobšiná, kde si v kategórii muži, ženy a zmiešané družstvá súťažiaci zmerali sily v úlohách ako je hod polenom, streľba zo vzduchovky a pílenie dreva na čas. Najlepší z najlepších si v každej kategórii odniesli balíček Mestských lesov Dobšiná.
Na každého tu okrem súťaží čakal aj chutný guláš a domáce špeciality vo forme klobások a huriek.

 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.


Ponuka služieb verejnosti

sklolka

Spoločnosť Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. ponúka počas jarných mesiacov širokej verejnosti svoje služby vo forme orania, kultivácie pooraných plôch, mulčovania trávnatých plôch a kosenia menších trávnatých plôch.
Podmienkou pre vykonanie prác je dostatočný priestor na otáčanie sa a nízky sklon terénu.Objednávky zasielajte písomnou formou listu alebo emailu, poprípade telefonicky na ústredí mestských lesov.

Náučný chodník  - Dobšinská Maša


V nedeľu 13. januára 2019 sa konalo slávnostné otvorenie areálu bežeského lyžovania Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

fotogaleriu si môžete pozrieť tu...


Nová Stratégia trvalo udržateľného využívania  lesného bohatstva Slovenska

Odborná Platforma:  „zachráňme lesné bohatstvo slovenska“


  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: