Aktuality ML Dobšiná

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Termíny vydávania povolení na samovýrobu palivového dreva

zoznam termínov

Juniáles 2017


Tak ako každý rok, tak aj tento sa Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. ako spoluorganizátor  s Centrom voľného času deti a mládeže zapojili do ďalšieho podujatia v rámci Turíčnych sviatkov Mesta Dobšiná.

 

Celý článoK

Fotogaléria z podujatia


„Čistenie Dobšinského chotára“


Dňa 19.05.2017  usporiadali Mestské lesy Dobšiná, spol. s r. o., podujatie pre žiakov Základnej školy E. Ruffinyho v Dobšinej  pod názvom „Čistenie dobšinského chotára“.  

Viac si môžte prečítať tu ...


 

 


FSC® - Forest Stewardship council®www.fsc.org
  • Projekt LIFE www.minzp.sk
  • Počasie www.yr.no