Pokiaľ na webovej stránke Mestských lesov Dobšiná nájdete fotografiu z podujatí, kde sa nachádzate a nesúhlasíte s tým, aby táto fotografia bola zverejnená na našej stránke, kontaktujte nás na emailovej adrese: ml@ml.dobsina.sk Aktuality ML Dobšiná

HISTÓRIA MESTSKÝCH LESOV DOBŠINÁ

1992-2022

 

Pri príležitosti 30. výročia od založenia Mestských lesov Dobšiná, spol. s r.o. , sme sa rozhodli vydať knihu „História Mestských lesov Dobšiná“ 1992-2022.  Zámerom je  ukázať dobšinské lesy aj zo širokého pohľadu. S jeho prírodnými krásami, jedinečnou flórou, za ktorou tak ako v minulosti, aj dnes prichádzajú obdivovatelia z rôznych kútov sveta. Okrem 30 ročnej histórie v knihe ponúkame aj pohľad do minulosti vo forme starých historických máp a fotodokumentácie.
Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom.

logo ksk

 

obálka kniha

Nový náučný chodník v Ľadovej predstavuje „Dobšinský chotár“

Vážení obyvatelia Dobšinej a návštevníci nášho regiónu, dovoľte mi pozvať vás v mene všetkých dobrovoľníkov a podporovateľov, ktorí sa pričinili o realizáciu nového náučného chodníka, na jeho prehliadku. Tento NCH, ktorý má názov „DOBŠINSKÝ CHOTÁR“, sa nachádza v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, cca 200 m od parkoviska, hneď vedľa prístupovej cesty k našej svetoznámej jaskyni. Myšlienka spropagovať naše okolie vznikla na základe nedávneho a náhodného objavu banskej mapy a ďalších historických dokumentov z roku 1876, ktoré získali dobšinskí milovníci baníckej histórie so štátnych a súkromných archívov. Vďaka tejto náhode sa podarilo lokalizovať miesto pôvodnej prieskumnej štôlne, v ktorej sa realizovali overovacie banícke činnosti na zisťovanie využiteľnosti zásob hnedého uhlia. Už len skutočnosť, že v regióne, ktorý sa v minulosti preslávil najmä ako zásobáreň rudných nerastov (meď, striebro, zlato, železo, nikel, kobalt), sa nachádzajú aj zásoby uhlia, bola veľkým prekvapením. A tak koncom roka 2018 sme sa rozhodli že tento unikát je hodné predstaviť aj širokej verejnosti. Počas nasledujúceho obdobia sa zbierali ďalšie historické artefakty, fotodokumentácie a informácie, ktoré sme spoločným úsilím pretavili do dnešnej podoby NCH. Pôvodný zámer predstaviť len samotné miesto s opisom prieskumnej štôlne bol nakoniec rozšírený o vybudovanie nenáročného okruhu, ktorý svojimi mostíkmi križuje malé i väčšie potôčiky a vyvieračky. Trasa chodníka je lemovaná viacerými informačnými tabuľami, ktoré na jednotlivých stanovištiach propagujú históriu regionálneho baníctva, hutníctva a lesníctva, ale aj športu, turistického ruchu a prírodných krás okolia. Nuž a v neposlednom rade je tu aj snaha predstaviť (najmä „cezpoľným“ návštevníkom) históriu a prítomnosť mesta Dobšiná, v ktorého extraviláne sa toto územie nachádza. Hoci tento NCH, v stave v akom je zrealizovaný, je možné považovať za tematicky ucelený, v prípade ochoty dobrovoľníkov a podporovateľov tohto projektu, by sme ho v budúcnosti chceli ďalej rozšíriť a zatraktívniť o ďalšie unikátne informácie z nášho regiónu. Na záver mi dovoľte poďakovať sa ľuďom, ktorí pomáhali či už pri vzniku myšlienky alebo počas jej realizácie a ktorí tak konkrétnymi činmi prispievajú k propagácii Dobšinej a jej okolia. Okrem desiatok dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na výstavbe a príprave tohto NCH chcem sa poďakovať hlavne Štefanovi Polgárimu, Ing. Pavlovi Vozárovi, RNDr. Ondrejovi Rozložníkovi, Ing. Michalovi Neubauerovi, Vladimírovi Opremčákovi, Marekovi Šmelkovi, Ladislavovi Paulíkovi a členom Autoklubu EHC Dobšinský kopec. Za technickú podporu patrí poďakovanie spoločnostiam Mestské lesy Dobšiná, Drevostavby D.Ľ.J., Hudáktrans a Mestu Dobšiná. Ak, teda, budete prechádzať cez Dobšinskú Ľadovú Jaskyňu, neváhajte a prejdite sa po novom náučnom chodníku. Necháme už na vás ako sa vám bude páčiť naša snaha a úsilie, ktoré sme tomuto projektu venovali.

Marcel Kollárik

 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.

 


Poďakovanie

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. pri príležitosti Dňa Zeme a Apríla - mesiaca lesov  usporiadali v dňoch 23. a 24. 4. 2021 dobrovoľnú brigádu zameranú na čistenie nášho chotára. Podarilo sa nám v spolupráci s ďalšími združeniami a dobrovoľníkmi vyčistiť viacero znečistených lokalít v blízkosti nášho mesta. Počas dvoch dní sme doviezli na zberný dvor PSMD niekoľko ton rôzneho odpadu, od stavebného cez komunálny, plasty, nábytok a vo veľkej miere časti rozobratých vozidiel či pneumatík.

Ďakujem zamestnancom spoločnosti Mestské lesy Dobšiná, členom ŠK Dobšiná, Nordic Walking Dobšiná, PZ Čuntava, CVČDM, ZO SZTP a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne podieľali a stále podieľajú na čistení našej prírody.

Snahou našej spoločnosti bude aj naďalej čistiť okolité lesy od odpadu, ktorý sem nezodpovední návštevníci nanosia, dokonca aj navozia. Budeme radi, ak nám v tom pomôžu občania nášho mesta či už nahlasovaním čiernych skládok alebo priamo fyzickým zbieraním odpadu. I napriek tomu, že práve apríl je mesiacom lesov, rozhodli sme sa celoročne zabezpečiť výdaj vriec občanom, ktorí budú ochotní kedykoľvek priložiť ruku k dielu a odpadky z lesa vyzbierať a taktiež zabezpečíme prevoz odpadu na zberný dvor.

Na záver vás chceme pozvať na prehliadku pripravovanej cyklotrasy na novo-zrekonštruovanej lesnej ceste Pingarty - Suchý vrch – Rakovec, kde sme pre okoloidúcich návštevníkov pripravili pekné oddychové miesta s novou vyhliadkou v lokalite Hohengrad.  Ďalšiu oddychovú zónu pre obyvateľov nášho mesta plánujeme zrealizovať za nádržou vo Vlčej doline,  tak pevne veríme, že vám rovnako spríjemní pobyt v našom chotári.  

Za spoločnosť ML Dobšiná, Marcel Kollárik

 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.

  


Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry

 

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. získalo na základe výzvy č.2/PRV/2015 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) nenávratný finančný príspevok vo výške 836 304,86 EUR.

Opatrenie:      8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a
                      prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Schéma štátnej pomoci: SA.41971 na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými
                                     požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
                                    (podopatrenie 8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Oblasť zamerania: P4
Kód projektu: 083KE020007
Názov projektu: Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Mestské lesy Dobšiná, 
                         spol. s r.o.
Poskytovateľ finančného príspevku: Pôdohospodárska platobná agentúra (www.apa.sk)
Cieľ projektu: Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Mestské lesy Dobšiná, spol.
                     s r.o. a zvyšovanie ochrany lesa pred požiarmi:

- Rekonštrukcia existujúcich lesných ciest nachádzajúcich sa v lokalite Suchý vrch a Gápeľ na lesné
  protipožiarne cesty čím sa zabezpečí lepšia dopravná dostupnosť na územie z poh ad
  nitorovania a predchádzania lesných požiarov
- Vybudovanie požiarnej nádrže Gápeľ a rekonštrukcie požiarnej nádrže Rakovec prinesie možnosť
  rýchleho prístupu k vode, v prípade hasenia požiaru, nakoľko v blízkom okolí je možnosť čerpania
  značne obmedzená a tým je rýchlosť zásahu hasičskej techniky k požiaru obmedzená a časovo
  náročná.
- Vybudovanie protipožiarneho monitorovacieho systému, ktorý zabezpečí plynulý protipožiarny
  monitoring na pozemkoch Mestských lesov Dobšiná. Systém je navrhnutý tak, aby bol schopný
  pokrývať minimálne 70 % porastov patriacich Mestským lesom Dobšiná. Snímanie je vykonávané z
  vymedzených bodov t.j. Lesná škôlka Hámor, Gúgel, Ranč pod Ostrou skalou, Administratívna 
  budova Mestských lesov Dobšiná, Manipulačno- expedičný sklad Mestských lesov Dobšiná
  prostredníctvom kamier. Cieľom je prevencia a včasná detekcia vzniku požiaru a tým zrýchlená
  možnosť zásahu a jeho odstránenia.

Vybudované v rámci projektu:

Úsek č.1 – protipožiarná lesná cesta Suchý vrch

- Dĺžka cesty 7,429 65 km
- Rúrové priepusty 13 ks
- Výhybne 1 301 m2
- Lichobežníková priekopa 1 626 m

Úsek č.2 – protipožiarna lesná cesta Gápel

- Dĺžka cesty 0,382 84 km
 - Obratisko

Celková dĺžka vybudovaných protipožiarnych lesných ciest: 7,812 49 km.
 
Požiarna nádrž Rakovec
Požiarna nádrž Gápel

- Kolaudačné konanie vodnej stavby 15.januára 2020
- Udelenie kolaudačného rozhodnutia č. OU- RV- OSZP- 2020/000845

Protipožiarny monitorovací systém

- Výmera dosahu detekcie 4 351,33 ha (min. 70 % pozemkov Mestských lesov Dobšiná, spol. s r.o. )

Celková výška oprávnených výdavkov: 836 304,86 €
Nenávratný finančný príspevok: 836 304,86 €
Realizátor stavby: STRABAG s.r.o.

Odovzdanie staveniska: 16. apríla 2019
Začiatok projektu: 29.apríl 2019
Ukončenie projektu: 11.október 2019
Preberacie konanie: 16. októbra 2019

 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.

Nová Stratégia trvalo udržateľného využívania  lesného bohatstva Slovenska

Odborná Platforma:  „zachráňme lesné bohatstvo slovenska“  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: