Predmet činnosti

Základným predmetom činnosti spoločnosti Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. je obhospodarovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve mesta Dobšiná.

Prvoradým cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov tak, aby sa pri dodržaní všetkých potrebných princípov a kritérií zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra :

  1. Lesníctvo, včítane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

  2. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo a súvisiace služby

  3. Organizovanie poplatkového odstrelu zveriny pre domácich a zahraničných hostí

  4. Cestná nákladná doprava

  5. Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí

  6. Činnosti v oblasti nehnuteľností

  7. Prenájom nehnuteľností

  8. Zber, výkup a predaj lesných plodín/lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

  9. Poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

  10. Spracovanie biomasy

  11. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

  12. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

  13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

  14. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

  15. Podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom

  16. Prípravné práce k realizácii stavby

  17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

  18. Kúpa tovaru na účely  jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

  19. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnosti

  20. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

  21. Reklamné a marketingové služby

  22. Čistiace a upratovacie služby

  23. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

 • FSC
 • Mesto Dobšiná
 • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: