Predmet činnosti

Základným predmetom činnosti spoločnosti Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. je obhospodarovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve mesta Dobšiná.

Prvoradým cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov tak, aby sa pri dodržaní všetkých potrebných princípov a kritérií zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra :

 • lesníctvo, včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov  za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
 • výroba piliarska
 • výroba drevených obalov
 • výroba iných výrobkov z dreva
 • veľkoobchod  a sprostredkovanie obchodu s drevom
 • poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo a súvisiace služby
 • organizovanie poplatkového odstrelu zveri pre domácich a zahraničných hostí
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
 • cestná nákladná doprava
 • prenájom motorových vozidiel, lesných strojov, zariadení a príslušenstva
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • veľkoobchodný a maloobchodný predaj výrobkov drobnej lesnej výroby, sadeníc a ostatných lesných produktov
 • činnosti v oblasti nehnuteľností
 • penájom nehnuteľností
 • zber, výkup a predaj lesných plodín, (lesníctvo vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom  spracovania alebo ďalšieho predaja)
 • poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
 • spracovanie biomasy
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
 • FSC
 • Mesto Dobšiná
 • Natura 2000

Copyright © 2012 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: