Predmet činnosti

Základným predmetom činnosti spoločnosti Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. je obhospodarovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve mesta Dobšiná.

Prvoradým cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov tak, aby sa pri dodržaní všetkých princípov a kritérií zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra :

 • Lesníctvo, včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov  za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
 • Výroba piliarska
 • Výroba drevených obalov
 • Výroba iných výrobkov z dreva
 • Veľkoobchod  a sprostredkovanie obchodu s drevom
 • Poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo a súvisiace služby
 • Organizovanie poplatkového odstrelu zveri pre domácich a zahraničných hostí
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
 • Cestná nákladná doprava
 • Prenájom motorových vozidiel, lesných strojov, zariadení a príslušenstva
 • Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • Veľkoobchodný a maloobchodný predaj výrobkov drobnej lesnej výroby, sadeníc a ostatných lesných produktov
 • Činnosti v oblasti nehnuteľnosti
 • Prenájom nehnuteľnosti
 • Zber, výkup a predaj lesných plodín, (lesníctvo , vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom  spracovania alebo ďalšieho predaja).
 • Poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
 • Spracovanie biomasy
 • Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
 • FSC
 • Mesto Dobšiná
 • Natura 2000

Copyright © 2012 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: