Profil verejného obstarávateľa Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

Adresa: Turecká 54, 049 25 Dobšiná 
IČO: 31683410
Kontaktná osoba: 
Telefón: 058/7941291, 058/7941711
E-mail: ml.vyroba@dobsina.sk
Kontakt ohľadom VO: 
Telefón:  +421587941291
E-mail:  ml@dobsina.sk

Verejný obstarávateľ: Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.


Zmluva o poskytnutí služieb - Poradenská činnosť pri príprave a implementácii žiadosti  o nenávratný finančný príspevok financovaný zo zdrojov EÚ a realizácii verejného obstarávania

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.


Zmluva o poskytnutí služieb - poradenská činnosť pri príprave a implementácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovaný zo zdrojov EÚ a realizácií verejného obstarávania.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Ozdravné opatrenia v Mestských lesoch Dobšiná.

Správa podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obnova lesných porastov v Mestských lesoch Dobšiná.

Správa podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zmluva o poskytnutí služieb - Poradenská činnosť pri príprave a implementácii žisdosti o nenávratný finančný príspevok financovaný zo zdrojov EÚ s realizácií verejného obstarávania.

Informácia o výsledku vyhodnotenia


Vyhodnotenie ponúk na základe výzvy na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky  - Geodetické práce – zameranie lesných ciest Gapel a Rakovec.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.


Vyhodnotenie ponúk na základe výzvy na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky  - Vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu lesných ciest Rakovec a Gapel.

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk


Vyhodnotenie ponúk na základe výzvy na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu požiarnej nádrže Rakovec a výstavbu novej požiarnej nádrže v lokalite Dobšiná -  Gapel.

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: