Profil verejného obstarávateľa Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

Adresa: Turecká 54/51, 049 25 Dobšiná 
IČO: 31683410
Kontaktná osoba: 
Telefón: 058/7941291, 058/7941711
E-mail: ml.vyroba@dobsina.sk
Kontakt ohľadom VO: 
Telefón:  +421587941291
E-mail:  ml@dobsina.sk

Verejný obstarávateľ: Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.


Zmluva o poskytnutí služieb - Poradenská činnosť pri príprave a implementácii žiadosti  o nenávratný finančný príspevok financovaný zo zdrojov EÚ a realizácii verejného obstarávania

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.


Zmluva o poskytnutí služieb - poradenská činnosť pri príprave a implementácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovaný zo zdrojov EÚ a realizácií verejného obstarávania.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.


 

  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: