Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra je založená na dvojstupňovom usporiadaní organizačných jednotiek.

1. Strediská predstavujú prvý organizačný stupeň

mapa-lo_small.jpg
 • Lesný obvod - 01 Tešnárky
 • Lesný obvod - 02 Rakovec
 • Lesný obvod - 03 Ľadová
 • Lesný obvod - 04 Čuntava
 • Lesný obvod - 05 Vyšná Maša
 • Lesný obvod - 06 Čierna Hora
 • Lesný obvod - 07 Farbiarka
 • Expedičný sklad Dobšiná
 • Lesná škôlka Hámor

2. Riaditeľstvo spoločnosti je druhým organizačným stupňom

Mestské lesy Dobšiná sa snažia o trvalo udržateľný spôsob obhospodarovania lesov s ohľadom na verejnoprospešné funkcie lesov a na produkciu drevnej hmoty so snahou zabezpečenia jednoduchej reprodukcie. Cieľom je hlavne zachovať lesy pre ďalšie generácie.

 • FSC
 • Mesto Dobšiná
 • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: