Predaj dreva

Bližšie informácie o našej ponuke a cenách si môžete vyžiadať na telefónnom čísle 058-7941291 alebo na e-mailovej adrese ml.obchod@MLdobsina.sk.

Cenník sortimentov ihličnatého surového dreva podľa STN 480055 

Cenník sortimentov listnatého surového dreva podľa STN 480056

Cenník štiepaného palivového  dreva  na palete

Cennik palivového dreva podľa STN 480055 a 480056

Cenník samovýroby palivového dreva
  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: