Predaj dreva

Bližšie informácie o našej ponuke a cenách si môžete vyžiadať na telefónnom čísle 058-7941291 alebo na e-mailovej adrese ml.obchod@MLdobsina.sk.

Cenník sortimentov ihličnatého surového dreva podľa STN 480055 

Cenník sortimentov listnatého surového dreva podľa STN 480056

Cenník štiepaného listnatého palivového dreva

Cenník štiepaného ihličnatého palivového dreva

Cennik palivového dreva podľa STN 480055 a 480056

Cenník samovýroby palivového dreva
  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: