Názov projektu

Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.
Cieľom projektu je zvyšovanie ochrany lesa pred požiarmi prostredníctvom zvýšenia dostupnosti lesných oblastí pre potreby prístupu protipožiarnej techniky, zabezpečenia protipožiarnych nádrží pre potreby včasnej likvidácie požiarov a zabezpečenie dôslednej prevencie prostredníctvom monitoringu týchto oblastí. Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom:
  • rekonštrukciouexistujúcich lesných ciest nachádzajúcich sa v lokalite Suchý Vrch a Gápeľ na lesné protipožiarne cesty a tým zabezpečiť lepšiu dopravnú dostupnosť územia z pohľadu monitorovania a predchádzania lesných požiarov
  • vybudovaním požiarnych nádrží Rakovec aGápeľ v prípade požiaru zabezpečiť možnosť dopraviť hasičskou technikou potrebné množstvá hasiaceho média
  • vybudovanímprotipožiarneho monitorovacieho systému zabezpečovať plynulý protipožiarny monitoring na pozemkoch Mestských lesov Dobšiná. Tento systém je navrhnutý tak, aby bol schopný pokrývať min. 70%porastov patriacich Mestským Lesom Dobšiná. Snímanie bude vykonávané z bodov vymedzených v popise záujmového priestoru prostredníctvom kamier.

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je:  842 862,88 €
Predpokladaná výška NFP :                                       842 862,88 €

Predpokladaný začiatok projektu:        04/2019
Predpokladané ukončenie projektu:     09/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: