Certifikácia ML Dobšiná, spol. s.r.o.


FSC® FOREST STEWAEDSHIP COUNCIL® (Lesná dozorná rada)

 

FSCoff-C007478-nalezato-SK.jpeg

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 1993 na podporu environmentálne správneho, sociálne prospešného a ekonomicky výnosného hospodárenia vo svetovom lesníctve. Vznikla z podnetu environmentálnych skupín ako sú Svetový fond pre prírodu, Priatelia zeme a pod. Príčinou bolo pokračujúce drancovanie prevažne tropických lesov a neschopnosť vlád prijať pravidlá na ich záchranu.

Cieľom Mestských lesov Dobšiná spol. s r.o. je demonštrovať,, že naše lesy sú obhospodarované v súlade s medzinárodne uznanými zásadami a princípmi FSC, čo nám umožní prístup na rozvíjajúci sa trh s drevom certifikovaným v rámci FSC.

Z iniciatívy Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov (GRZVNL) so sídlom v Rožňave, ul. Šafárikova č. 71, ktoré pre svojich členov pripravovalo skupinovú schému certifikácie lesa (SSCL), sme sa zapojili do pracovnej skupiny a podieľame sa na zosúladení princípov FSC s našou legislatívou.

Dňa 29.10.2004 sme uspeli v externom záverečnom audite a získali sme certifikát FSC SW-FM/COC-1346/B.

Od 13.5.2014 sme držiteľom certifikátu FSC SGS-FM/COC-005692, ktorý je platný do 12.1.2024.

 certifikt FSC.jpg

 


Lesnícke ciele pri certifikácii lesov:

 • Podpora certifikácie ako trhového nástroje pre zlepšenie trhového obhospodarovania lesa.
 • Prírode blízke obhospodarovanie lesa.
 • Ekonomický zdravý lesnícky sektor je dobrý pre les.
 • Certifikácia je trhovým nástrojom, ktorým sa odmeňuje kvalitné obhospodarovanie lesa.
 • Nezávislé certifikovanie treťou stranou, ktorá podporuje dobrovoľnosť procesu.
 • Je užitočným nástrojom, kde trh oceňuje dobrý environmentálny výkon.
 • Pomôže získať prístup na dobré trhy, kde je dopyt po certifikovanom dreve.
 • Demonštruje záväzok ku kvalite, sociálnym a environmentálnym hodnotám.
 • Certifikácia je nástrojom, ktorý ma priniesť trhový prínos za kvalitné obhospodarovanie lesa.

Certifikácia lesa by mohla zmierniť nepriaznivé tendencie vzťahov LH a drevospracujúceho priemyslu, pretože ich spoločnou snahou by malo byť presadiť sa v konkurencii. Budúcnosť patrí firmám orientujúcim sa na zákazníkove hodnoty a budujúcim lojalitu zákazníka k firme a firmy k zákazníkovi.


10 PRINCÍPOV FSC®  

 • Dodržiavanie národnej a medzinárodnej legislatívy.
 • Vlastnícke a užívateľské práva a zodpovednosť.
 • Práva pôvodného obyvateľstva.
 • Sociálne vzťahy a práva pracujúcich.
 • Úžitky z lesa.
 • Environmentálne dopady.
 • Hospodársky plán.
 • Monitoring a hodnotenie.
 • Udržovanie pôvodných prírodných lesov.
 • Plantáže.

Certifikát FSC

 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 • FSC
 • Mesto Dobšiná
 • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: