Predkladanie ponúk - ML Dobšiná

16.01.2023: UKONČENÉ: Výzva na predkladanie ponúk "Služby týkajúce sa zalesňovania na rok 2023-2024 » zobraziť


16.01.2023: UKONČENÉ: Výzva na predkladanie ponúk " Služby súvisiace s lesníctvom- ostatná pestovná činnosť na rok 2023-2024 » zobraziť


11.01.2023: UKONČENÉ:Výzva na predkladanie ponúk: "Komplexná výroba dreva na rok 2023-2024" » zobraziť


21.12.2022: UKONČENÉ: Výzva na predkladanie ponúk: "Vypracovanie PD - Rekonštrukcia lesnej cesty Zimná voda- Danková pre Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o." » zobraziť


27.10.2022: UKONČENÉ: Výzva na predkladanie ponúk " Špeciálne práce pri realizácii rozhodnutia OU-RV-PLO2-2020/004489-007" » zobraziť


29.09.2022: UKONČENÉ: Výzva na predkladanie ponúk "Vypracovanie žiadosti n NFP a služby externého manažmentu" » zobraziť


26.09.2022: UKONČENÉ: Výzva na predkladanie ponúk : Realizácia stavby- zmena spôsobu vykurovania objektu "Prevádzková budova Mestské lesy Dobšiná" » zobraziť


21.09.2022: UKONČENÉ: Výzva na predkladanie ponúk " Sadbový materiál" » zobraziť


21.09.2022: UKONČENÉ: Výzva na predkladanie ponúk " Sadbový materiál" » zobraziť


20.09.2022: UKONČENÉ: Výzva na predkladanie ponúk "História Mestských lesov Dobšiná" » zobraziť


19.09.2022: UKONČENÉ: Výzva na predkladanie ponúk "Náučný chodník Dobšinská Ľadová Jaskyňa" » zobraziť


16.09.2022: UKONČENÉ: Výzva na predkladanie ponúk "Vyhliadková veža- Suchý vrch" » zobraziť


14.09.2022: UKONČENÉ : Výzva na predkladanie ponúk » zobraziť 


  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: