Ochrana prírody 

Lesnícke aktivity ML Dobšiná, spol. s r.o. v rámci projektu LIFE

1. Obnova lesných biotopov

Cieľom je realizácia výchovných zásahov v porastoch s narušeným drevinovým zložením a štruktúrou, ktoré sa v budúcnosti zahrnú do zóny A.

2. Odkôrnenie stromov napadnutých podkôrnym hmyzom

Cieľom je zlepšiť stav biotopov a zdravotný stav lesov odkôrnením aktívnych smrekových chrobačiarov. Odkôrnené drevo sa nechá v poraste. V prípade ML Dobšiná sa jedná o porasty zahrnuté do III. a IV. stupňa ochrany na LO 02 - Rakovec, LO 03 - Ľadová, LO 04 - Čuntava, LO 05 - Vyšná Maša, LO 06 - Čierna Hora (viď priložená fotodokumentácia).

3. Ochrana lesov proti podkôrnemu hmyzu použitím feromónových lapačov

Cieľom je znížiť populačnú hustotu troch druhov podkôrnika a monitorovať ich výskyt v celej oblasti. Podklady budú slúžiť pre vyhovenie modelu ohrozenia porastov podkôrnym hmyzom.

4. Tréningové semináre pre lesníckych manažérov

Cieľom je uskutočniť štyri semináre pre pracovníkov lesníckej praxe, vlastníkov a užívateľov lesa, kde budú prezentované postupy obhospodarovania lesov v chránených územiach a diskusia k nim.

5. Brožúra Sprievodca trvalo udržateľným lesníctvom v Národnom parku Slovenský raj

V brožúre je opísaných 10 lesných biotopov európskeho významu vyskytujúcich sa v Slovenskom raji, hodnotenie obhospodarovania lesov v národnom parku, princípy starostlivosti o lesné biotopy NATURA 2000 a zásady správneho obhospodarovania biotopov.


Fotogaléria projektu LIFE

 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.
 © Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.

Odkôrňovanie nespracovateľnej ihličnatej drevnej hmoty v neprístupných porastoch v III. a IV. stupni ochrany

  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: